Typy vstupenek

Cena v online předprodeji 130 Kč. Cena na místě u pokladny 150 Kč.

Studenti a senioři mají vstupné za 100 Kč.
Při vstupu se prokáží průkazem, který doloží jejich status.

Na premiéry platí jednotné vstupné 200 Kč.

  • Permanentku si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo objednat na emailu rezervace@divadloexil.cz či na čísle 732 628 992.
  • Permanentní vstupenka je na 10 představení dle výběru za 1000 Kč.
  • Permanentka je přenosná a má platnost 12 měsíců.
  • Permanentní vstupenka pro studenta nebo seniora je za cenu 800 Kč.

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Duben 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.4.2019

Kategorie: Představení19:00: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

19:00: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
2.4.2019 3.4.2019

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Kde je Andrius? - hostuje Divadlo Tří

19:00: Kde je Andrius? - hostuje Divadlo Tří
4.4.2019 5.4.2019 6.4.2019

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Záměna - hostuje Divadelní spolek NerušKruh

19:00: Záměna - hostuje Divadelní spolek NerušKruh
7.4.2019
8.4.2019 9.4.2019

Kategorie: Představení19:00: ZÁZRAČNÉ CVIČENÍ

19:00: ZÁZRAČNÉ CVIČENÍ
10.4.2019 11.4.2019

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Audience - hostuje Divadlo My Theatre

19:00: Audience - hostuje Divadlo My Theatre
12.4.2019 13.4.2019 14.4.2019
15.4.2019 16.4.2019 17.4.2019

Kategorie: Představení19:00: KAUZA MÉDEIA

19:00: KAUZA MÉDEIA
18.4.2019 19.4.2019 20.4.2019 21.4.2019
22.4.2019 23.4.2019 24.4.2019

Kategorie: Představení19:00: RYBA VE ČTYŘECH

19:00: RYBA VE ČTYŘECH
25.4.2019 26.4.2019 27.4.2019

Kategorie: Představení19:00: HRA NA VLKA

19:00: HRA NA VLKA
28.4.2019
29.4.2019 30.4.2019

Kategorie: Představení19:00: DO ZDI

19:00: DO ZDI
1.5.2019 2.5.2019

Kategorie: Představení19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY

19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY
3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019

JAK U NÁS NAKUPOVAT

Vyberete si akci, na kterou máte zájem vstupenky zakoupit pomocí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“.

Pole košík zobrazuje aktuální celkovou částku včetně DPH a počet vybraných vstupenek. Po konečném výběru vstupenek zvolte tlačítko „PROCEED TO CHECKOUT“.

Zde je potřeba vyplnit pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zrušit. Každý zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

Vyžadujete-li daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, jste povinni se s tímto požadavkem obrátit na posta@divadloexil.cz.

Po vyplnění údajů stisknete tlačítko „OBJEDNAT“ a následně Vás to převede na platební bránu.

Prostřednictvím platebního systému GoPay dokončíte platbu (kartou online).
Po dokončení platby Vám přijde na e-mail (uvedený při registraci) odkaz ke stažení vstupenky a rovněž budete přesměrováni na stránku, která potvrdí úspěšně provedenou platbu a možnost stažení vstupenky. Prosím povšimněte si, že vstupenku lze stáhnout pouze 1x a pouze do 5 dnů od obdržení odkazu!

V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se můžete obrátit na e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

NEDOHLEDALI JSTE POTŘEBNOU INFORMACI?

Přečtěte si naše obchodní podmínky nebo nám napište na posta@divadloexil.cz!

REKLAMACE A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout (je potřeba mít nainstalovaný program, který umí číst pdf soubory, doporučujeme Acrobat Reader), anebo uložit do svého mobilního telefonu – ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.
Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

DUPLIKÁT VSTUPENKY?

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

REKLAMACE VSTUPENKY

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

Přijímané platební karty a loga systému 3D-Secure

Přijímáme karty VISA ELEKTRON, MasterCard Electronic, Maestro, MasterCard, VISA.