OSTATNÍ ČLENOVÉ

Kateřina Fikejzová Prouzová

předsedkyně správní rady

Radka Chladová

místopředsedkyně správní rady

Naďa Kubínková

členka správní rady

Josef Ženatý

člen správní rady, technická podpora

Milan Zlesák

člen správní rady

Jan Duchna

technická podpora

Ondřej Bartoš

technická podpora

René Doležal

technická podpora