Typy vstupenek

Cena v online předprodeji 200 Kč. Cena na místě u pokladny 220 Kč.

Studenti a senioři mají vstupné za 150 Kč. Cena na místě u pokladny 170 Kč.
Při vstupu se prokáží průkazem, který doloží jejich status.

Na premiéry platí jednotné vstupné 250 Kč.

Na speciální akce bude vždy upřesněno v programu a předprodeji.

  • Permanentku si můžete objednat na e-mailu rezervace@divadloexil.cz. Vyzvednutí je poté v Divadle Exil na základě konkrétní domluvy.
  • Permanentní vstupenka pro dospělého stojí 1500 Kč, pro studenta nebo seniora 1000 Kč.
  • Permanentka na 10 vstupů je přenosná, na jedno představení platí max pro 2 osoby a má platnost 12 měsíců od data vydání, lze ji uplatnit pouze na představení souboru Divadla Exil s výjimkou premiér a vánoční show. Nelze uplatnit na hostující soubory.

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Listopad 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.11.2021 2.11.2021 3.11.2021 4.11.2021 5.11.2021 6.11.2021 7.11.2021
8.11.2021 9.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 13.11.2021

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Improshow - hostují Paleťáci

19:00: Improshow - hostují Paleťáci
14.11.2021
15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021

Kategorie: Představení19:00: LAJKA

19:00: LAJKA
18.11.2021 19.11.2021

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Tak příště - hostuje DS HRRR

19:00: Tak příště - hostuje DS HRRR
20.11.2021 21.11.2021

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo

15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo
22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021

Kategorie: Představení19:00: LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT

19:00: LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
25.11.2021 26.11.2021

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Ani za milion! - hostuje DS HRRR

19:00: Ani za milion! - hostuje DS HRRR
27.11.2021

Kategorie: Vernisáž18:00: NEVIDITELNÉ SYNAGOGY - vernisáž a koncert Capella

18:00: NEVIDITELNÉ SYNAGOGY - vernisáž a koncert Capella
28.11.2021

Kategorie: Premiéra19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK - premiéra přesunuta

19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK - premiéra přesunuta
29.11.2021 30.11.2021 1.12.2021

Kategorie: Představení19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK - ZRUŠENO

19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK - ZRUŠENO
2.12.2021

Kategorie: Představení19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY

19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY
3.12.2021

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Prevít a potvora - hostuje DS HRRR

19:00: Prevít a potvora - hostuje DS HRRR
4.12.2021 5.12.2021

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo

10:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo

15:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo

REKLAMACE A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

COVID OPATŘENÍ

V prostorech se musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

* doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

* doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),

* prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

* doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

* aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé  u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

* Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout (je potřeba mít nainstalovaný program, který umí číst pdf soubory, doporučujeme Acrobat Reader), anebo uložit do svého mobilního telefonu – ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.
Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

DUPLIKÁT VSTUPENKY?

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

REKLAMACE VSTUPENKY

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.