Typy vstupenek

Cena v online předprodeji 130 Kč. Cena na místě u pokladny 150 Kč.

Studenti a senioři mají vstupné za 100 Kč.
Při vstupu se prokáží průkazem, který doloží jejich status.

Na premiéry platí jednotné vstupné 200 Kč.

  • Permanentku si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo objednat na emailu rezervace@divadloexil.cz či na čísle 732 628 992.
  • Permanentní vstupenka je na 10 představení dle výběru za 1000 Kč.
  • Permanentka je přenosná a má platnost 12 měsíců.
  • Permanentní vstupenka pro studenta nebo seniora je za cenu 800 Kč.

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Srpen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
29.7.2019 30.7.2019 31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019
5.8.2019 6.8.2019 7.8.2019 8.8.2019 9.8.2019 10.8.2019 11.8.2019
12.8.2019 13.8.2019 14.8.2019 15.8.2019 16.8.2019 17.8.2019 18.8.2019
19.8.2019 20.8.2019 21.8.2019 22.8.2019 23.8.2019 24.8.2019 25.8.2019
26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019 31.8.2019 1.9.2019

JAK U NÁS NAKUPOVAT

Vyberete si akci, na kterou máte zájem vstupenky zakoupit pomocí tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“.

Pole košík zobrazuje aktuální celkovou částku včetně DPH a počet vybraných vstupenek. Po konečném výběru vstupenek zvolte tlačítko „PROCEED TO CHECKOUT“.

Zde je potřeba vyplnit pravdivě požadované údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon. Při uvedení nepravdivých údajů si pořadatel vyhrazuje právo objednávku zrušit. Každý zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

Vyžadujete-li daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, jste povinni se s tímto požadavkem obrátit na posta@divadloexil.cz.

Po vyplnění údajů stisknete tlačítko „OBJEDNAT“ a následně Vás to převede na platební bránu.

Prostřednictvím platebního systému GoPay dokončíte platbu (kartou online).
Po dokončení platby Vám přijde na e-mail (uvedený při registraci) odkaz ke stažení vstupenky a rovněž budete přesměrováni na stránku, která potvrdí úspěšně provedenou platbu a možnost stažení vstupenky. Prosím povšimněte si, že vstupenku lze stáhnout pouze 1x a pouze do 5 dnů od obdržení odkazu!

V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se můžete obrátit na e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

NEDOHLEDALI JSTE POTŘEBNOU INFORMACI?

Přečtěte si naše obchodní podmínky nebo nám napište na posta@divadloexil.cz!

REKLAMACE A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout (je potřeba mít nainstalovaný program, který umí číst pdf soubory, doporučujeme Acrobat Reader), anebo uložit do svého mobilního telefonu – ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.
Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

DUPLIKÁT VSTUPENKY?

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

REKLAMACE VSTUPENKY

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.

Přijímané platební karty a loga systému 3D-Secure

Přijímáme karty VISA ELEKTRON, MasterCard Electronic, Maestro, MasterCard, VISA.