Typy vstupenek

Cena v online předprodeji 130 Kč. Cena na místě u pokladny 150 Kč.

Studenti a senioři mají vstupné za 100 Kč.
Při vstupu se prokáží průkazem, který doloží jejich status.

Na premiéry platí jednotné vstupné 200 Kč.

  • Permanentku si můžete objednat na emailu rezervace@divadloexil.cz nebo na telefonním čísle 732 628 992. Vyzvednutí je poté v Divadle Exil na základě konkrétní domluvy.
  • Permanentní vstupenka pro dospělého stojí 1000 Kč, pro studenta nebo seniora 800 Kč.
  • Permanentka je přenosná a má platnost 12 měsíců od data vydání, lze ji uplatnit pouze na představení souboru Divadla Exil s výjimkou premiér a vánoční show. Nelze uplatnit na hostující soubory.

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Říjen 2020
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
28.9.2020 29.9.2020 30.9.2020 1.10.2020 2.10.2020

Kategorie: Představení19:00: PŘÍZRAK

19:00: PŘÍZRAK
3.10.2020 4.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo

10:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo

15:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo
5.10.2020 6.10.2020 7.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Představení19:00: KAUZA MÉDEIA

19:00: KAUZA MÉDEIA
9.10.2020 10.10.2020 11.10.2020
12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo19:00: U čtyř bláznivek - hostuje DS HRRR

19:00: U čtyř bláznivek - hostuje DS HRRR
15.10.2020 16.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Záměna - hostuje Divadlo NerušKruh

19:00: Záměna - hostuje Divadlo NerušKruh
17.10.2020

Kategorie: Derniéra19:00: PERFECT DAYS - derniéra - ZRUŠENO

19:00: PERFECT DAYS - derniéra - ZRUŠENO
18.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

10:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

15:00: Já, Baryk - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO
19.10.2020 20.10.2020

Kategorie: Představení19:00: DO ZDI - ZRUŠENO

19:00: DO ZDI - ZRUŠENO
21.10.2020 22.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Truhla plná příběhů - hostují Paleťáci - ZRUŠENO

19:00: Truhla plná příběhů - hostují Paleťáci - ZRUŠENO
23.10.2020

Kategorie: Představení19:00: HRA NA VLKA - ZRUŠENO

19:00: HRA NA VLKA - ZRUŠENO
24.10.2020

Kategorie: Představení19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY- ZRUŠENO

19:00: KUŘAČKY A SPASITELKY- ZRUŠENO
25.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo10:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

10:00: Povídejme si, děti - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

Kategorie: Hostující divadlo15:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO

15:00: Hermína a začarovaný stromek - hostuje Týbrďo divadlo - ZRUŠENO
26.10.2020 27.10.2020

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Podraz / Prasklá hřídel - hostuje Divadlo Tří

19:00: Podraz / Prasklá hřídel - hostuje Divadlo Tří
28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 1.11.2020

REKLAMACE A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout (je potřeba mít nainstalovaný program, který umí číst pdf soubory, doporučujeme Acrobat Reader), anebo uložit do svého mobilního telefonu – ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.
Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

DUPLIKÁT VSTUPENKY?

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

REKLAMACE VSTUPENKY

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.