Typy vstupenek

Cena v online předprodeji 200 Kč. Cena na místě u pokladny 220 Kč.

Studenti a senioři mají vstupné za 150 Kč. Cena na místě u pokladny 170 Kč.
Při vstupu se prokáží průkazem, který doloží jejich status.

Na premiéry platí jednotné vstupné 250 Kč.

Na speciální akce bude vždy upřesněno v programu a předprodeji.

  • Permanentku si můžete objednat na e-mailu rezervace@divadloexil.cz. Vyzvednutí je poté v Divadle Exil na základě konkrétní domluvy.
  • Permanentní vstupenka pro dospělého stojí 1500 Kč, pro studenta nebo seniora 1000 Kč.
  • Permanentka na 10 vstupů je přenosná, na jedno představení platí max pro 2 osoby a má platnost 12 měsíců od data vydání, lze ji uplatnit pouze na představení souboru Divadla Exil s výjimkou premiér a vánoční show. Nelze uplatnit na hostující soubory.

KALENDÁŘ PŘEDSTAVENÍ

Leden 2022
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
27.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1.1.2022 2.1.2022
3.1.2022 4.1.2022 5.1.2022 6.1.2022 7.1.2022 8.1.2022 9.1.2022
10.1.2022 11.1.2022

Kategorie: Představení19:00: Truhla plná příběhů - hostují Paleťáci

19:00: Truhla plná příběhů - hostují Paleťáci
12.1.2022 13.1.2022 14.1.2022

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Ani za milion! - hostuje DS HRRR

19:00: Ani za milion! - hostuje DS HRRR
15.1.2022

Kategorie: Představení19:00: LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT

19:00: LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT
16.1.2022
17.1.2022 18.1.2022 19.1.2022 20.1.2022

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Podraz a Prasklá hřídel u sifonu- hostuje Divadlo Tří - PŘELOŽENO

19:00: Podraz a Prasklá hřídel u sifonu- hostuje Divadlo Tří - PŘELOŽENO
21.1.2022 22.1.2022 23.1.2022

Kategorie: Představení19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK

19:00: SEROŠ / VÝZKUMÁK
24.1.2022 25.1.2022 26.1.2022 27.1.2022

Kategorie: Hostující divadlo19:00: ... tak příště - hostuje DS HRRR

19:00: ... tak příště - hostuje DS HRRR
28.1.2022

Kategorie: Představení19:00: LAJKA

19:00: LAJKA
29.1.2022

Kategorie: Vernisáž18:00: Jana Baboráková: Otisky v obrazech - vernisáž, módní přehlídka a koncert

18:00: Jana Baboráková: Otisky v obrazech - vernisáž, módní přehlídka a koncert
30.1.2022

Kategorie: Představení19:00: DO ZDI

19:00: DO ZDI
31.1.2022 1.2.2022 2.2.2022 3.2.2022 4.2.2022 5.2.2022

Kategorie: Hostující divadlo19:00: Improvizační zápas - Paleťáci vs. hosté

19:00: Improvizační zápas - Paleťáci vs. hosté
6.2.2022

REKLAMACE A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

COVID OPATŘENÍ

V prostorech se musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

* doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

* doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),

* prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,

* doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

* aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé  u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

* Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

Vstupenku získanou prostřednictvím systému si zákazník může vytisknout (je potřeba mít nainstalovaný program, který umí číst pdf soubory, doporučujeme Acrobat Reader), anebo uložit do svého mobilního telefonu – ověření vstupenky probíhá u vstupu do Divadla Exil.

Změna programu vyhrazena.

Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte
správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
V případě zrušeného představení zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na další nejbližší termín vybraného představení. Vstupné nevracíme.
Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.

Upozorňujeme diváky, že po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

DUPLIKÁT VSTUPENKY?

Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
Vstup na danou akci má umožněna pouze první uplatněná vstupenka.

REKLAMACE VSTUPENKY

Reklamaci zákazník ohlásí na e-mailu posta@divadloexil.cz.

Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

Za zprávu doručenou zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu zákazníka vyplněnou ve formuláři na webu www.divadloexil.cz.

Za zprávu doručenou provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu posta@divadloexil.cz.

Reklamaci není možné uplatnit v případě rozporu s Uplatněním vstupenky.
V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení na Českou obchodní inspekci.